0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Davy Proosten
۲
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۳:۴۰
Arjan Konterman
۴
۲
Conor Heneghan
Finished
۱۴:۴۵
Thibault Tricole
۴
۱
Nathan Girvan
Finished
۱۵:۰۰
Thibault Tricole
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۳:۰۰
Nathan Girvan
۴
۲
Conor Heneghan
Finished
۱۳:۲۰
Conor Heneghan
۱
۴
Thibault Tricole
Finished
۱۳:۵۰
Gian van Veen
۴
۳
Arjan Konterman
Finished
۱۴:۱۰
Nathan Girvan
۴
۰
Davy Proosten
Finished
۱۴:۲۵
Davy Proosten
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۵:۲۰
Thibault Tricole
۴
۱
Arjan Konterman
Finished
۱۵:۳۵
Conor Heneghan
۴
۳
Davy Proosten
Finished
۱۵:۵۵
Nathan Girvan
۲
۴
Gian van Veen
Finished
۱۶:۱۰
Davy Proosten
۴
۲
Thibault Tricole
Finished
۱۶:۳۰
Arjan Konterman
۰
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۶:۴۵
Gian van Veen
۴
۲
Conor Heneghan
Finished
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید