0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Los Angeles Lakers (BEARDED D)
۷۳
۶۸
Brooklyn Nets (SMOLZ)
Finished
۲۱:۱۶
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
۴۵
۴۶
Boston Celtics (SMOLZ)
Finished
۱۴:۲۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۸
۵۸
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۱:۴۸
Brooklyn Nets (TTP)
۸۸
۸۵
Golden State Warriors (ZAAK)
Finished
۱۰:۳۰
Golden State Warriors (TCB)
۷۸
۷۷
Brooklyn Nets (SMOLZ)
Finished
۱۶:۳۰
Los Angeles Lakers (BEARDED D)
۵۵
۵۲
Brooklyn Nets (SMOLZ)
Finished
۱۹:۴۰
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
۶۲
۵۲
Pheonix Suns (PK)
Finished
۲۱:۵۸
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۵
۳۵
Philadelphia 76ers (KSOO)
Finished
۰۰:۳۰
Boston Celtics (HARLEM)
۵۹
۵۵
Milwaukee Bucks (KOBRA)
Finished
۰۸:۲۲
Golden State Warriors (ZAAK)
۷۷
۷۳
Los Angeles Lakers (FREX)
Finished
۱۲:۰۲
Milwaukee Bucks (ZAAK)
۶۶
۷۳
Los Angeles Clippers (TTP)
Finished
۲۰:۰۲
Boston Celtics (BP)
۵۲
۴۸
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
Finished
۲۱:۲۶
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۷۳
۶۷
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۰۲
Los Angeles Lakers (AM)
۵۸
۴۷
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۳۰
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۴۹
۶۳
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۱:۰۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۵۲
۵۷
Boston Celtics (ACTIVE PG)
Finished
۰۱:۰۰
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۵۳
۵۲
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۱:۲۶
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۵۴
۷۳
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۴۱
۳۷
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۱:۵۸
Milwaukee Bucks (LANES)
۶۸
۷۶
Boston Celtics (ACTIVE PG)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
۷۸
۴۱
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (ACTIVE PG)
۵۹
۵۲
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۲:۵۲
Los Angeles Clippers (Deano)
۵۸
۶۰
Boston Celtics (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۲۲
Phoenix Suns (ISSE)
۶۴
۵۱
Milwaukee Bucks (KOBRA)
Finished
۰۶:۱۴
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
۶۴
۴۷
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
Finished
۰۸:۴۴
Boston Celtics (GRANDMASTER)
۶۴
۵۷
Los Angeles Clippers (Deano)
Finished
۰۹:۳۸
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
۷۹
۹۶
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
Finished
۰۹:۴۸
Boston Celtics (HARLEM)
۴۳
۵۶
LA Clippers (KSOO)
Finished
۰۹:۵۸
Boston Celtics (SMOLZ)
۶۷
۷۶
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۱۱:۰۸
Phoenix Suns (CHICO)
۵۵
۵۱
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۱۲:۰۰
Philadelphia 76ers (PK)
۶۴
۷۰
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
Finished
۱۲:۵۴
Phoenix Suns (CHICO)
۴۸
۷۸
Milwaukee Bucks (TCB)
Finished
۱۳:۴۸
Boston Celtics (SMOLZ)
۶۷
۷۷
Milwaukee Bucks (TCB)
Finished
۱۴:۵۲
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
۶۴
۵۵
Golden State Warriors (SENSEI)
Finished
۱۵:۳۴
Los Angeles Lakers (FREX)
۶۳
۵۵
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۶:۰۰
Brooklyn Nets (BP)
۶۵
۵۹
Philadelphia 76ers (PK)
Finished
۱۶:۳۰
Pheonix Suns (PK)
۷۴
۵۶
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
Finished
۱۷:۱۰
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
۵۹
۴۹
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
Finished
۱۷:۴۲
Philadelphia 76ers (CHICO)
۷۵
۶۰
Golden State Warriors (TCB)
Finished
۱۸:۳۰
Milwaukee Bucks (ZAAK)
۷۰
۶۸
Boston Celtics (FREX)
Finished
۱۸:۳۰
Pheonix Suns (PK)
۷۲
۵۶
Boston Celtics (BP)
Finished
۱۸:۴۶
Los Angeles Clippers (TTP)
۸۱
۵۵
Boston Celtics (FREX)
Finished
۱۸:۵۸
Golden State Warriors (TCB)
۵۹
۷۵
Philadelphia 76ers (CHICO)
Finished
۲۰:۴۴
Boston Celtics (BP)
۶۷
۶۶
Pheonix Suns (PK)
Finished
۲۰:۵۴
Boston Celtics (FREX)
۵۶
۵۱
Phoenix Suns (HOGGY)
Finished
۲۱:۳۸
Philadelphia 76ers (CHICO)
۵۶
۶۳
Brooklyn Nets (SMOLZ)
Finished
۲۱:۴۸
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۳
۷۱
Milwaukee Bucks (LANES)
Finished
۰۰:۰۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۷
۵۵
Milwaukee Bucks (LANES)
Finished
۰۰:۴۴
Philadelphia 76ers (KSOO)
۶۹
۵۲
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۰:۵۴
Golden State Warriors (DEANO)
۵۸
۶۷
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۲:۱۰
Philadelphia 76ers (KSOO)
۵۵
۶۶
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (GRANDMASTER)
۵۸
۶۶
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۳:۰۰
Philadelphia 76ers (KSOO)
۵۶
۴۵
Los Angeles Lakers (KOBRA)
Finished
۰۳:۰۰
Milwaukee Bucks (LANES)
۸۰
۶۷
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۳:۲۴
Golden State Warriors (HARLEM)
۵۶
۷۸
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۳:۳۴
Golden State Warriors (DEANO)
۷۰
۴۹
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۴
۵۷
Golden State Warriors (HARLEM)
Finished
۰۴:۰۶
Boston Celtics (GRANDMASTER)
۵۳
۶۳
Los Angeles Clippers (Deano)
Finished
۰۴:۱۸
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
۷۵
۸۸
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
Finished
۰۴:۳۰
Milwaukee Bucks (KOBRA)
۴۶
۴۷
LA Clippers (KSOO)
Finished
۰۴:۳۰
LA Clippers (KSOO)
۴۹
۴۳
Boston Celtics (HARLEM)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (ISSE)
۵۹
۵۵
Boston Celtics (HARLEM)
Finished
۰۵:۳۰
Milwaukee Bucks (AM)
۵۱
۴۹
Los Angeles Clippers (Deano)
Finished
۰۵:۵۴
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
۹۲
۶۷
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
Finished
۰۶:۰۴
Golden State Warriors (PLANKAVELLI)
۶۱
۵۹
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۶:۳۶
LA Clippers (KSOO)
۴۶
۵۶
Milwaukee Bucks (KOBRA)
Finished
۰۶:۴۶
Milwaukee Bucks (AM)
۶۳
۵۸
Boston Celtics (GRANDMASTER)
Finished
۰۷:۰۰
Brooklyn Nets (ACTIVE PG)
۶۸
۶۹
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۷:۰۸
LA Clippers (KSOO)
۴۸
۵۶
Phoenix Suns (ISSE)
Finished
۰۷:۱۸
Boston Celtics (HARLEM)
۳۳
۷۰
Phoenix Suns (ISSE)
Finished
۰۸:۰۰
Los Angeles Clippers (Deano)
۶۰
۵۷
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۸:۳۴
Milwaukee Bucks (KOBRA)
۴۷
۶۲
LA Clippers (KSOO)
Finished
۰۹:۰۰
Milwaukee Bucks (KOBRA)
۷۱
۸۷
Phoenix Suns (ISSE)
Finished
۰۹:۲۶
Milwaukee Bucks (TCB)
۴۶
۶۳
Phoenix Suns (CHICO)
Finished
۱۰:۳۶
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
۶۱
۶۷
Philadelphia 76ers (PK)
Finished
۱۰:۴۶
Philadelphia 76ers (HOGGY)
۵۲
۷۲
Los Angeles Lakers (FREX)
Finished
۱۰:۵۸
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
۵۵
۵۹
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۱۱:۱۸
Brooklyn Nets (TTP)
۷۸
۷۰
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۱:۳۰
Milwaukee Bucks (TCB)
۶۷
۵۰
Boston Celtics (SMOLZ)
Finished
۱۱:۴۰
Golden State Warriors (SENSEI)
۵۳
۵۸
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۱۱:۵۰
Golden State Warriors (SENSEI)
۵۷
۵۹
Philadelphia 76ers (PK)
Finished
۱۲:۲۲
Brooklyn Nets (TTP)
۷۷
۴۸
Los Angeles Lakers (FREX)
Finished
۱۲:۳۴
Milwaukee Bucks (TCB)
۶۹
۵۸
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
Finished
۱۲:۴۴
Golden State Warriors (ZAAK)
۸۷
۵۴
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۳:۰۰
Phoenix Suns (CHICO)
۵۹
۶۳
Boston Celtics (SMOLZ)
Finished
۱۳:۱۶
Brooklyn Nets (BP)
۷۳
۶۳
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
Finished
۱۳:۲۶
Golden State Warriors (ZAAK)
۸۶
۸۱
Brooklyn Nets (TTP)
Finished
۱۳:۳۸
Brooklyn Nets (BP)
۷۴
۶۰
Golden State Warriors (SENSEI)
Finished
۱۳:۵۸
Philadelphia 76ers (PK)
۶۸
۵۹
Golden State Warriors (SENSEI)
Finished
۱۴:۳۰
Philadelphia 76ers (PK)
۴۷
۴۹
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۱۵:۰۲
Los Angeles Lakers (FREX)
۶۸
۵۹
Brooklyn Nets (TTP)
Finished
۱۵:۱۴
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
۴۵
۶۰
Phoenix Suns (CHICO)
Finished
۱۵:۲۴
Philadelphia 76ers (HOGGY)
۶۵
۷۴
Golden State Warriors (ZAAK)
Finished
۱۵:۴۶
Los Angeles Clippers (BEARDED D)
۵۰
۷۱
Milwaukee Bucks (TCB)
Finished
۱۵:۵۶
Golden State Warriors (SENSEI)
۷۶
۷۳
Los Angeles Lakers (KRIZZY)
Finished
۱۶:۰۰
Los Angeles Clippers (TTP)
۷۲
۵۴
Milwaukee Bucks (ZAAK)
Finished
۱۷:۰۰
Phoenix Suns (HOGGY)
۴۶
۴۹
Boston Celtics (FREX)
Finished
۱۷:۲۲
Golden State Warriors (TCB)
۵۰
۸۲
Los Angeles Lakers (BEARDED D)
Finished
۱۷:۳۲
Los Angeles Clippers (TTP)
۶۰
۶۵
Phoenix Suns (HOGGY)
Finished
۱۷:۵۴
Philadelphia 76ers (CHICO)
۵۵
۶۸
Brooklyn Nets (SMOLZ)
Finished
۱۸:۰۴
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
۵۶
۶۲
Boston Celtics (BP)
Finished
۱۸:۱۴
Brooklyn Nets (SMOLZ)
۸۸
۵۴
Golden State Warriors (TCB)
Finished
۱۹:۰۸
Pheonix Suns (PK)
۷۴
۵۳
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
Finished
۱۹:۱۸
Milwaukee Bucks (ZAAK)
۷۳
۶۹
Phoenix Suns (HOGGY)
Finished
۱۹:۳۰
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
۵۲
۷۲
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
Finished
۱۹:۵۰
Los Angeles Lakers (BEARDED D)
۷۵
۵۹
Philadelphia 76ers (CHICO)
Finished
۲۰:۱۲
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
۵۸
۶۵
Boston Celtics (BP)
Finished
۲۰:۲۲
Phoenix Suns (HOGGY)
۵۰
۶۶
Los Angeles Clippers (TTP)
Finished
۲۰:۳۰
Boston Celtics (FREX)
۵۳
۷۰
Milwaukee Bucks (ZAAK)
Finished
۲۱:۰۶
Brooklyn Nets (SHINIGAMI)
۳۳
۵۰
Golden State Warriors (CLAMPS)
inprogress
۲۲:۳۰
Los Angeles Clippers (LANES)
۱۳
۱۷
Phoenix Suns (ISSE)
inprogress
۲۲:۳۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Denver Nuggets (Cyber)
۷۲
۵۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۴
۷۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۸
۸۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۲۱:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۶۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۰
۸۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۹
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۹
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۵
۸۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۱
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۸
۷۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۶۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۶۷
۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۷۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۷
۷۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۱
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۱
۶۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۹
۷۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۷
۸۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۵:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۸
۶۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۳
۸۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۳
۸۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۸
۶۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۴
۷۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۴
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۷۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۰
۷۱
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۷۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۳
۷۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۷:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۴
۶۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۶
۷۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۲۰:۴۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۵۴
۶۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۸۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۱
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۹
۷۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۴
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۲
۸۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۰
۷۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۱
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۷۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۸۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۳
۸۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۰
۴۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۵:۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
۶۶
۷۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۸
۷۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۶
۶۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۵۳
۴۰
New York Knicks (Cyber)
inprogress
۲۲:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۰
۰
Detroit Pistons (Cyber)
inprogress
۲۲:۳۷
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۵
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۲
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۳
۲
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۲۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
-
-
LA Clippers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۱۱۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۷
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۹
۱۲۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۲
۱۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۴
۱۳۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۳
۱۲۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۴۱
۹۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۸۵
۱۲۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۴
۱۲۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۹
۹۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۴
۱۳۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۳
۱۲۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۴
۱۰۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۸
۱۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۲۱
۱۱۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۸
۹۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۱۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۱
۱۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۴
۱۱۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۲۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۵
۹۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۷
۱۲۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۹
۱۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۴
۱۲۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۱۲۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۹:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۱
۱۰۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۹
۱۲۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۲
۱۰۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۰
۱۳۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۹
۱۳۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۴
۱۰۴
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۸
۱۰۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۲
۱۰۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۶۰
۵۵
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۲۲:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
-
-
Portland Trail Blazers (Cyber)
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۶
۱۱۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۲۱:۳۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۸
۱۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۰
۹۶
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۲۱:۳۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۸
۹۹
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۱۴۸
۱۴۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۵۵
۱۱۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۴۲
۱۵۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۴
۱۳۶
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۴:۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۸
۱۴۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۶
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۴
۱۳۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۴۴
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۳
۱۴۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Houston Rockets (Cyber)
۱۳۴
۱۲۷
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۱:۰۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۹
۹۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۲:۲۳
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۱
۱۲۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۳
Miami Heat (Cyber)
۱۳۴
۱۲۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۴
۱۳۴
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۹
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۸
۱۲۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۰:۲۹
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۱
۱۳۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۴۴
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۷
۱۳۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۲
Denver Nuggets (Cyber)
۱۴۴
۱۳۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۵۹
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۷
۱۰۴
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۷:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۹
۱۲۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۰
۱۰۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۰:۱۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۴
۱۲۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۰:۱۳
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۵
۱۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۸
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۰
۸۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۱۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۱
۱۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۴۲
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۷
۱۳۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۴۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۴
۱۲۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۴۳
۱۱۲
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۱:۴۴
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۵
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۵
۱۴۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۰۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۸۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۸:۴۴
  World NBA 2K21 1x1
Kobe Bryant
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۱:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۰۰
Luka Doncic
۸
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۱:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۱۲:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۳:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۵۰
Russell Westbrook
۹
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۰۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۳
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
James Harden
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۵
Bradley Beal
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۰
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Michael Jordan
۱۵
۱۳
Bradley Beal
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۰
James Harden
۱۳
۱۵
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۱۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۵۰
Kobe Bryant
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۵:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
James Harden
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۴۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۸:۴۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۹:۰۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۱۰
James Harden
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۰:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۵۰
James Harden
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۵
Bradley Beal
Finished
۱۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۵۰
James Harden
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۰۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۳:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۴:۱۰
LeBron James
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۴:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۰۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۵:۲۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۵:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۶:۲۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۶:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۶:۵۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۷:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۷:۳۰
James Harden
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۷:۴۰
Tracy McGrady
۷
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۵۰
James Harden
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۲
۴
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۳۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۸:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۸:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۹:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۹:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۹:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۷
Luka Doncic
Finished
۱۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۲
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۴۰
James Harden
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۲۰:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۲۰:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۲۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۲۰:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۴
James Harden
Finished
۲۰:۵۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۲۱:۱۰
James Harden
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۲۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۲۲:۰۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۲:۱۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۲۲:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۲۲:۳۰
James Harden
۲
۴
Luka Doncic
inprogress
۲۲:۴۰
LeBron James
-
-
Kawhi Leonard
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید